Zekerheid over ?lage? bijtelling

Bijtelling
De bijtelling voor privégebruik auto is een onderwerp dat veel ondernemers na aan het hart ligt. De regeling is zo gemaakt dat vrijwel iedereen die een auto van de zaak rijdt, met de bijtelling te maken krijgt. Het is aan de ondernemer/werknemer om te bewijzen dat de bijtelling op hem niet van toepassing is, bijvoorbeeld aan de hand van een sluitende rittenadministratie. Dit is bepaald geen sinecure.

Lagere bijtelling voor schone auto
De bijtelling bedraagt in beginsel 25% van de waarde van de auto. Voor schone auto’s gelden lagere percentages. Zo is er ook een bijtelling van 20% en van 14%. Voor elektrische auto’s bedraagt de bijtelling zelfs 0%. Met de aanschaf van een schone auto kunt u dus flink op de bijtelling besparen.

Hoe schoon een auto is, wordt bepaald aan de hand van de CO2-uitstoot. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen auto’s die op diesel rijden en auto’s met een benzinemotor. De laatste categorie zijn elektrische auto’s, die helemaal geen CO2-uitstoot kennen.

Aanscherping
De normen kunnen iedere vier jaar worden aangescherpt, voor het eerst in 2013. Dit is in de wet zo geregeld. De techniek staat immers niet stil, waardoor auto’s steeds schoner kunnen worden. Maar ook de doelen die de overheid zich stelt of vanuit ‘Europa’ krijgt opgelegd, kunnen gewijzigd worden.

Onzekerheid
Dit schept natuurlijk wel de nodige onzekerheid. Want hoe zit het met de auto die u dit jaar koopt en die anno 2011 voldoet aan de vereisten voor een bijtelling van 14%? Raakt deze auto zijn gunstige bijtellingspercentage van 14% kwijt zodra er in 2013 nieuwe normen komen die een lagere CO2-uitstoot verlangen?

Duidelijkheid bij aanschaf
Gelukkig is in de Wet (artikel 3.20 lid 11 Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 13bis lid 19 Wet op de loonbelasting 1964) bepaald dat voor een auto die voldoet aan de normen die golden ten tijde van de eerste toelating, deze normen blijven gelden zolang deze auto rijdt. Dit geeft toch een stukje extra zekerheid.