Wordt DGA-(en BV-)aangifte simpeler?

Simpeler
Het aangifte doen wordt simpeler heeft minister De Jager van Financiën beloofd. Hij gaat de elektronische aangifte voor u en uw BV vereenvoudigen. Dit door alle gegevens die u moet aanleveren in de aangifte over 2010, met maar liefst de helft terug te brengen.

Hoe?
De vereenvoudiging moet worden bereikt door de fiscale aangifte beter aan te laten sluiten bij de administratie van u als BV-ondernemer. Veel ondernemers laten hun accountant of boekhouder een commerciële jaarrekening opstellen. Veel van de in die jaarrekening gebruikte gegevens kunnen één op één worden overgenomen in de fiscale aangifte. U kunt daarbij denken aan zaken als de waarde en de afschrijving van uw inventaris, de waardering van uw voorraad en bij de bank of van derden (bijv. van familie of investeerders) opgenomen onderhandse leningen.

IT
Dat bij dit alles de IT een belangrijke rol speelt zal u niet verbazen. De nieuwe aangifte wordt dus beschikbaar gesteld in het formaat van de toekomst: XBRL, dat staat voor ‘eXtensible Business Reporting Language’. XBRL is een open standaard om financiële gegevens uit te wisselen via het internet. XBRL is gebaseerd op XML. Voor wie op automatiseringsgebied niet helemaal vooroploopt, wees gerust: u kunt de aangifte ook nog ‘gewoon’ in het al langer bestaande XML-formaat doen.

Nog minder gegevens?
BV-ondernemers die aangifte doen via een belastingadviseur die met de Belastingdienst een afspraak heeft gemaakt (in een HT-(horizontaal toezicht)-convenant) kunnen volstaan met het aanleveren van nog minder gegevens. In XBRL-formaat kunnen deze ondernemers een nog kortere aangifte indienen.

Hoe werkt dat?
Dat betekent natuurlijk nóg minder werk (en hopelijk dus ook minder kosten), maar daar vraagt de fiscus wel iets voor terug. De kortste aangifte kan namelijk alleen als uw adviseur meedoet met horizontaal toezicht (HT). Bij HT belooft de adviseur dat hij vooraf alle fiscale vragen waarover mogelijk met de fiscus verschil van mening kan ontstaan, voorlegt aan de fiscus. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van uw DGA-salaris en de rente op uw lening bij de BV.

Dit artikel verscheen eerder op ondernemingsdatabank.indicator.nl