Willekeurige afschrijving versoepeld

Sneller afschrijven
Om de economie te stimuleren mag u investeringen in bedrijfsmiddelen sneller afschrijven. Hierdoor betaalt u op een later tijdstip belasting, wat een rente- en financieringsvoordeel oplevert. De maatregel geldt voor investeringen in 2009 en 2010. De belangrijkste uitzonderingen zijn: gebouwen, software, goodwill, motorrijwielen en personenauto’s. De regeling geldt weer wel voor taxi’s en zeer zuinige personenauto’s.

Pas later in gebruik
Ondernemers konden de regeling maar beperkt gebruiken als ze hun investeringen niet in het jaar van investeren, maar pas in de jaren erna betaalden of in gebruik namen. Tip. Dit knelpunt is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 weggenomen. Twee voorwaarden zijn vervallen:

  • de voorwaarde dat alleen in het jaar van investeren en het erop volgende jaar willekeurig kan worden afgeschreven;
  • de voorwaarde dat in het jaar direct na het jaar van investeren maximaal 50% willekeurig mag worden afgeschreven.

Gevolg voor u?
Het gevolg is dat u voor investeringen die in 2009 of 2010 zijn verricht, in het jaar van investeren, net als tot nu toe, ten hoogste 50% willekeurig mag afschrijven. Het restant mag u in een of meer van de volgende jaren willekeurig afschrijven.
 
Voorbeeld
U bestelde in 2009 een machine. De rekening betaalt u voor 60% in 2010 en de rest in 2011. In 2011 neemt u de machine in gebruik. In de oude situatie kon u alleen in 2010 50% willekeurig afschrijven. In 2009 was dit niet mogelijk omdat de machine nog niet werd gebruikt en nog niet was betaald. In 2011 kon niet willekeurig worden afgeschreven, omdat dit alleen kon in het jaar van investeren (2009) en het jaar erna (2010). In de nieuwe situatie mag u in 2010 60% willekeurig afschrijven en de rest in 2011 of in de jaren daarna.

Tip
Zorg ervoor dat u de nieuwe regeling toepast in uw (voorlopige) aangifte over 2010. Kunt u dankzij de aanpassing nu ook over 2010 méér afschrijven, vraag dan om vermindering van de voorlopige aanslag.
 
Dit artikel verscheen eerder op ondernemingsdatabank.indicator.nl