Wijziging in ARBO-regelgeving moet ondernemers helpen

Zij verwacht dat de verlichte administratieve lasten en kosten in totaal zo'n 80 miljoen euro per jaar aan voordeel op gaan leveren. MKB-Nederland heeft al aangegeven de vereenvoudiging toe te juichen, ook omdat de nieuwe regels transparanter zijn en dus eenvoudiger op te volgen.

Kleine bedrijven en ondernemingen zullen straks minder afhankelijk zijn van de ARBO, omdat deze niet meer hoeft te worden aangeschreven voor zaken als risico-inventarisatie en -evaluatie. In het wetsvoorstel, dat al met goedkeuring door de Eerste Kamer is behandeld, staat eveneens dat er met ingang van aankomend jaar ruim 70 beleidsregels vervallen.