Werkruimte in huurwoning aftrekbaar?

Een tekstschrijfster die werkzaam is als zzp’er huurt een woning. Een deel van deze woning gebruikt ze voor de uitoefening van haar onderneming. Aangezien deze ruimten geen eigen opgang en geen eigen sanitair hebben en dus fiscaal niet als zelfstandig zijn aan te merken, zijn de kosten van deze werkruimte fiscaal niet aftrekbaar. De tekstschrijfster is het daar echter niet mee eens en spant een procedure aan.

Standpunt rechter
De tekstschrijfster probeert met een beroep op het gelijkheidsbeginsel alsnog een aftrekpost binnen te halen. De Rechtbank geeft haar hierin geen gelijk. Wel wordt in de uitspraak duidelijk dat op een andere manier een fiscaal voordelig resultaat kan worden bereikt.

Huurrecht op balans
De Rechtbank staat namelijk toe dat de onderneemster haar huurrecht tot het ondernemingsvermogen rekent. Zij mag het huurrecht dus op haar balans opnemen.

Let op. Dit is overigens alleen toegestaan omdat een aanzienlijk deel van de woning (25%) zakelijk wordt gebruikt.

Doordat het huurrecht nu als zakelijk wordt aangemerkt, mag ze alle huurkosten (de huur en alle bijkomende kosten) in aftrek brengen op haar winst. Totaal gaat dit om een bedrag van € 9.251,-. Daartegenover moet zij voor het woongenot dat ze privé van de woning heeft, een onttrekking in aanmerking nemen, groot 1,4% van de WOZ-waarde. Per saldo resteert een jaarlijkse aftrekpost van bijna € 7.000,-!
 
Dit artikel verscheen eerder op ondernemingsdatabank.indicator.nl