Werkkostenregeling, wat nu met reiskosten?

Reiskosten.
Als je werknemer een zakelijke reis maakt, mag je je werknemers volgens de huidige wet € 0,19 cent vergoeden per kilometer reisafstand.

Het gaat daarbij zowel om een reis gedurende werktijd, bijvoorbeeld naar een klant, als om reizen in verband met woon-werkverkeer. Welk vervoermiddel uw werknemer gebruikt maakt niet uit; hij mag gaan lopen, fietsen, scooteren en zelfs met het openbaar vervoer reizen. Hoe gaat de fiscale reis nu verder?