Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen

Onbelast te vergoeden.
Mits goed onderbouwd, kunnen de hierna genoemde gerichte vrijstellingen onbeperkt onbelast worden vergoed.

Vaste vergoeding.
Je mag een vaste vergoeding geven voor de gerichte vrijstellingen. Er moet dan wel een onderzoek zijn verricht naar de werkelijke kosten waarbij de werknemer enkele (minstens drie) maanden lang bewijsstukken van de kosten verzamelt. Er is dus eerder sprake van een toename van de administratieve verplichtingen, dan van een afname.