Werkkostenregeling en uw arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaardenbeleid.
Over de fiscale kant van de werkkostenregeling leest u regelmatig. De maatregel heeft echter ook gevolgen voor uw arbeidsvoorwaarden én voor uw arbeidsvoorwaardenbeleid. Weliswaar hoeft u de nieuwe regeling nog niet meteen in te voeren (daarvoor heeft u tot 2013), maar het is goed om nu al na te denken over hoe u de de nieuwe regeling wilt gaan toepassen binnen uw bedrijf.

Als u op dit moment al onbelaste vergoedingen aan uw personeel verstrekt, moet u met uw personeel afspreken hoe u die vergoedingen straks gaat betalen. Vanaf 1 januari 2014 gelden de nieuwe regels in elk geval én moeten de arbeidsvoorwaarden in de pas lopen met de werkkostenregeling. 
 
Hoe wijzig ik arbeidsvoorwaarden?
Als u de nieuwe regeling gaat toepassen, betekent dit dat u de arbeidsvoorwaarden moet veranderen. Dat mag niet zomaar; daar moeten uw werknemers mee instemmen. Slechts in enkele gevallen mag u daarvan afwijken en kunt u zélf, eenzijdig, die voorwaarden wijzigen.

Niets afgesproken. Heeft u met uw medewerkers niet afgesproken dat u de arbeidsvoorwaarden eenzijdig mag wijzigen, dan betekent dit gelukkig niet dat u nooit meer iets mag veranderen. Maar de eisen die aan verandering worden gesteld, zijn hoog. Het gaat daarbij altijd om een belangenafweging waarbij u als werkgever duidelijk moet kunnen aangeven waarom de belangen van de werknemer moeten wijken voor úw belang.
 
Dit artikel verscheen eerder op ondernemingsdatabank.indicator.nl