Vrij uitkeerbare reserves in de BV flexibeler dan pensioenvermogen

Tijden veranderen
Vroeger werden pensioenvoorzieningen zo hoog mogelijk opgebouwd. De tarieven van de vennootschapsbelasting zijn inmiddels echter lager geworden. Je bespaart nu dus minder op je vennootschapsbelasting.  

Vrij uitkeerbare reserves in de BV
Met een pensioen krijg je te maken met een levenslang gelijkblijvende uitkering. Naar mate je ouder wordt, heb je aan een hoog pensioen wellicht geen behoefte meer. In plaats van een pensioenvermogen, kan je je geld dan beter als vrij uitkeerbare reserves in de BV hebben wanneer je stopt met werken. Je kunt dan flexibel dividend uitkeren. Doe bijvoorbeeld leuke dingen met je geld. Ook de toekomstige vermogensoverheveling is eenvoudiger.

Wel kleven er enkele nadelen aan deze optie. Je moet nog jaarlijks zorgen voor een jaarrekening, een aangifte, salarisadministratie en een bijdrage aan de Kamer van Koophandel. Je partner neemt deze zorgen over bij het nabestaandenpensioen, mocht je komen te overlijden.