Verlagen winstbelasting MKB goed voor ondernemerschap

De verlaging levert het bedrijfsleven, en met name het midden- en kleinbedrijf, € 250 miljoen euro op. MKB-Nederland vindt dit een goede stimulans voor het ondernemerschap en de economie.

Het verlagen van het laagste tarief in de vennootschapsbelasting, ook wel het mkb-tarief genoemd, was al een tijdelijke crisismaatregel die de afgelopen twee jaar gold. Voor die tijd betaalden ondernemers 20% over 25.000 euro winst, 23% over de winst tussen 25.000 en 60.000 euro en 25,5% over alle winst die daar bovenuit ging. MKB-Nederland is blij met dit plan, omdat de grote groep mkb-ondernemers nog steeds een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

De Jager is ook voornemens om de winstbelasting van de hoogste schijf (25,5%) te verlagen naar 25%. Een lagere winstbelasting moet Nederland aantrekkelijker maken als vestigingsland.
 
Dit artikel verscheen eerder op mkb.nl