Verhuur je bedrijfspand vanuit priv? aan je eigen BV

Onderneming uit je BV naar priv? halen
Door de onderneming uit de BV naar priv? te halen, mag willekeurig op je tbs-pand afgeschreven worden (maximaal ? 300.000,-). Door de afschrijving mag de boekwaarde van het pand niet onder de bodemwaarde van 50% van de WOZ-waarde uitkomen. Als je afschrijving tot een negatief inkomen leidt in 2010, dan mag dat verlies drie jaar worden teruggewenteld.

Overdracht van je onderneming
Een recht toe recht aan overdracht van de onderneming door de BV zorgt voor weinig overdrachtswinst. Het realiseren van goodwill en stille reserves moet echter wel nog gebeuren. Wil je dat niet, dan is het aangaan van een vennootschap onder firma een optie. Je BV brengt dan de onderneming in en jijzelf arbeid en vlijt. Door voor deze optie te kiezen kan de BV belastingheffing over de meerwaarde van de ingebrachte onderneming ontwijken.

Fiscaal ondernemer
Je wordt fiscaal gezien ondernemer als je de onderneming uit je BV aankoopt of met je BV een vennootschap onder firma aangaat. Wel moet je minstens 1.225 uur als ondernemer werken. Daardoor mag je willekeurig afschrijven over het bedrijfspand.

Tijdelijk
De Hoge Raad staat toe dat de onderneming slechts tijdelijk in priv? gedreven wordt. Stel dat je vanaf 1 januari 2011 de onderneming in je BV onderbrengt. Als je het goed regelt kan je zowel de inkomstenbelasting als de overdrachtbelasting voor je BV vermijden.