Vergrijzing leidt tot Het Nieuwe Werken

Ven der Steen geeft aan dat de komende jaren het geluk van de werknemer een belangrijk punt wordt, hij noemt het een onontkoombare realiteit voor wergevers als ze voldoende personeel willen houden. Ook zegt hij: 'Gezonde werkomstandigheden, het benutten van talenten en het bieden van zinvol werk zijn de drie pijlers van de geluksdriehoek van het moderne personeelsmanagement.'

Sectoren als de zorg en de techniek hebben al langer te maken met krapte, maar uiteindelijk zullen alle sectoren hier mee te maken krijgen als ze de huidige visie op de arbeidsmarkt blijven hanteren. Alleen als werkgevers tegemoet komen aan de wensen van de werknemers, zal de productiviteit omhoog gaan. 

Van der Steen in een interview met dagblad de Trouw: 'Dat betekent dus dat werk gecombineerd kan worden met privéverplichtingen of dat ergerlijke files omzeild moeten kunnen worden. Flexibel werken, ofwel ’het nieuwe werken’ zal daarom een vlucht nemen. Werkgevers gaan eraan bijdragen dat mensen hun jachtige leven beter kunnen organiseren. Door personeel meer vrijheid te geven, zal uiteindelijk de productiviteit omhoog gaan.'