Veel innovatieve ondernemers komen Valley Of Death tegen

De fase na het ontwikkelen en voor het op de markt zetten van een product wordt ook wel de 'vallei des doods' genoemd, omdat dit de meest risicovolle fase is van de productimplementatie. Veel ondernemers zien hier hun plannen sneuvelen. Innovatieve aanbestedingen en hoger durfkapitaal zijn mogelijke oplossingen om dit probleem te verhelpen. Dit staat althans in een rapport van de AWT, de adviesraad voor Wetenschap- en Technologiebeleid.

Minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, Maxime, Verhagen, geeft het advies de koers van het huidige kabinet weer. "We gaan veel meer dan in het verleden met durfkapitaal werken. We bouwen daarbij voort op de ervaringen die we al hebben opgedaan met bijvoorbeeld het innovatiekrediet en de succesvolle leningen aan starterfondsen. Daarnaast zullen we in het kader van het nieuwe Bedrijvenbeleid nagaan hoe we onze topsectoren een steun in de rug kunnen geven door slimmer en innovatiever aan te besteden."
 
Verhagen merkt verder op dat het rapport pijnlijk uitwijst dat de huidige groei-ambities van Nederlandse bedrijven nog te wensen over laat. Verhagen wil jongere ondernemers meer en actiever gaan stimuleren om te groeien.