Vastgoed wijst retail op nieuwe boekhoudregel (FD)

Dat zegt Peter van Rossum, voorzitter van de verslaggevingscommisie van de Europese koepelorganisatie Epra. 'De retailsector beseft onvoldoende welke veranderingen voorbereid worden. Het staat niet op hun radar en wij willen daar verandering in brengen.'

Van Rossum zegt dit naar aanleiding van het ontwerpbesluit dat de International Accounting Standards Board (IASB) en zijn Amerikaanse tegenhanger, de Financial Accounting Standards Board (FASB), gisteren publiceerden. Hierin staat dat rechten en plichten uit huurcontracten straks op de balans moeten komen te staan, omdat dit de transparantie voor investeerders zou vergroten.

Nu staan huurcontracten vaak onder een apart kopje 'commitment & contingencies' in jaarverslagen, dat buiten de balans blijft.

De nieuwe regels betekenen simpel gesteld dat een huurcontract van vijf jaar tegen honderdduizend euro aan jaarhuur, leidt tot een extra schuldenpost voor de huurder van vijfhonderdduizend euro die gedurende de contractperiode wordt afgeboekt. Daar staat een gelijk gebruikersrecht tegenover, maar die post loopt het risico van impairments als de bedrijfsvoering tegenvalt en het recht minder waard wordt.
 
Dit artikel verscheen eerder op accountant.nl