VAR niet altijd goed genoeg?

Opgave van de werkzaamheden
Op de verklaring moeten dan wel de soort werkzaamheden staan die de opdrachtnemer bij uw bedrijf verricht. Bovendien moet de verklaring nog gelden als de opdrachtnemer voor u aan de slag is én moet u een kopie ID-bewijs van de opdrachtnemer in uw administratie bewaren.

Toch alert blijven
In principe biedt een juiste en correct toegepaste VAR u de zekerheid dat u niet te maken heeft met een werknemer en dat u daardoor ook geen risico loopt. Maar uit de antwoorden van de staatssecretaris blijkt dat u mogelijk tóch een risico loopt.

Als u niet te goeder trouw bent, kunt u wel degelijk opdraaien voor de gevolgen van de VAR. De Belastingdienst zal ervan uitgaan dat u niet te goeder trouw bent als een opdrachtnemer bijvoorbeeld langere tijd fulltime voor u werkt of als zelfstandige hetzelfde doet als echte werknemers en onder dezelfde voorwaarden. Ook al was u onbedoeld niet te goeder trouw.
 
Dit artikel verscheen eerder op ondernemingsdatabank.indicator.nl