#Tuacc: ?Accountant mag automatisering niet langer negeren?

Niet alleen moet de opleiding van accountants worden aangepast, tevens moet er meer communicatie toegepast worden tussen de accountant en de IT-auditor, aldus de twitterende accountants in de hervormingsagenda van de Tuacc.

De Tuacc heeft eerder al eens een aantal discussiesessies gehouden met als onderwerp de veranderingen, die volgens hen onontkoombaar zijn binnen de accountancysector. Pas geleden is een derde sessie gehouden waarin een aantal belangrijke hervormingen opkwamen. Een overzicht:

IT en accountancy 
De accountant mag het belang van de IT niet meer negeren. Interne cursusprogramma's moeten worden aangeboden, er moet betere communicatie plaatsvinden tussen de IT-auditor en accountant en de inhoud van de accountantsopleiding moet aangepast worden. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor de financiële audit in de IT-audit-opleiding.

Permanente Educatie 
Accountants zijn verplicht tot Permanente Educatie. De entertainmentwaarde van deze Permanente Educatie moet stijgen en er moet strakker toezicht worden gehouden op de kwaliteit van deze educatie. Daarnaast moet de kennis van de cursist en transparantie van de gevolgde PE-cursussen per accountant gemeten worden.

Toegevoegde waarde accountant
De accountant moet zijn rol terugverdienen door duidelijker en transparanter zijn beroep uit te oefenen en inzichtelijk te maken welke werkzaamheden zijn uitgevoerd.

In de komende weken worden deze punten nader uitgewerkt door de twitterende accountants. Ondertussen kan iedereen over deze punten mee discussiëren op de website van de Tuacc.

Tweet-up
Een vierde tweet-up staat in de planning voor 17 februari 2011. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden  om deel te nemen aan het debat.