Terugvragen BTW buitenland kan nog tot april 2011

De verlenging van de termijn voor teruggaafverzoeken van btw in een ander EU-land komt tegemoet aan de wens vanuit het bedrijfsleven. Er zijn nog teveel technische problemen bij het nieuwe elektronisch portaal van de eigen belastingdienst. Deze dienst stuurt het verzoek vervolgens langs elektronische weg door naar het betreffende EU-land dat de btw moet terugbetalen.

Business Europe, de Europese belangenbehartiger voor het bedrijfsleven, schreef al eerder een brandbrief naar de Europese Commissie over dit onderwerp. Vandaag is bekend geworden dat de lidstaten de knoop hebben doorgehakt om de termijn ook daadwerkelijk te verlengen. 
 
Dit artikel verscheen eerder op mkb.nl