Te laat betalen, mag ik even rente vangen?

Wettelijke rente
Iemand die te laat betaalt is op grond van artikel 6:119 BW wettelijke rente verschuldigd.

Let op: De debiteur moet dan wel ‘in verzuim’ zijn. Normaal is voor verzuim een zogenaamde ingebrekestelling noodzakelijk. Dat wil zeggen: een korte brief waarin je de debiteur een termijn geeft om alsnog te betalen.

Tip: Het verzenden van een ingebrekestelling kun je voorkomen door duidelijk een betalingstermijn met je debiteur af te spreken. Wanneer de debiteur niet binnen de termijn betaalt, is hij automatisch in verzuim. Vermeld de betalingstermijn in de algemene voorwaarden én op je factuur.

Hoogte wettelijke rente
De wettelijke rente wordt meestal jaarlijks per 1 januari opnieuw vastgesteld. In 2011 bedraagt de wettelijke rente 3%. De hoogte van de wettelijke rente kunt u vinden op de website van de rijksoverheid. Op grond van de wet mag er telkens na afloop van een jaar ook rente over de in dat jaar vervallen rente worden gevorderd. Dit wordt ook wel ‘rente-op-rente’ genoemd.

Wettelijke handelsrente
Tip: Bij een handelsovereenkomst mag je zelfs een hogere rente berekenen. Je kunt dan namelijk de zogenaamde ‘wettelijke handelsrente’ in rekening brengen (artikel 6:119a BW). Van een handelsovereenkomst is sprake wanneer het gaat om:

  • leveringen van goederen of diensten tegen betaling;
  • tussen professionals (dus niet-consumenten).

De wettelijke handelsrente wordt meestal eens per half jaar vastgesteld en ook hierover kun je meer vinden op de website van de rijksoverheid. Per 1 januari 2011 bedraagt de wettelijke handelsrente 8%.

Wettelijke handelsrente
Ook in geval van wettelijke handelsrente kun je het beste een duidelijke betalingstermijn overeenkomen. Komt je geen betalingstermijn overeen, dan is de wettelijke handelsrente pas verschuldigd 30 dagen (!) na ontvangst van de factuur. Indien de datum van de factuur onduidelijk is, of de factuur is verzonden voordat de prestatie is verricht, dan geldt dat de rente pas verschuldigd is 30 dagen na het verrichten van de prestatie.

Contractuele rente en incassokosten
De afgelopen jaren is de wettelijke (handels)rente steeds lager vastgesteld.

Tip: Wilt u een grotere prikkel hebben richting je debiteur, neem dan in je algemene voorwaarden een hogere rente op. Bijv. 2% per maand. Neem daarbij ook op dat de wettelijke (handels)rente verschuldigd is als deze hoger is dan de contractuele rente. Dit staat weliswaar ook in de wet, maar het kan geen kwaad dit ook op te nemen. Tevens kun je opnemen dat de debiteur telkens na afloop van een jaar ‘rente-op-rente’ verschuldigd is.

Tip: Neem ook in je algemene voorwaarden op dat uw debiteur al je kosten moet vergoeden aangaande de incasso van de factuur en dat in ieder geval een minimum van 15% van het factuurbedrag geldt. De rechter zal dit soms matigen, maar ‘niet geschoten, is altijd mis’.

Bron: 
ondernemingsdatabank.indicator.nl