Subsidieregeling Duurzame Energieproductie opent op 1 maart 2010

Iedereen die elektriciteit of gas gaat produceren op een duurzame manier, kan gebruikmaken van de SDE. De regeling geeft particulieren, bedrijven en instellingen die investeren in duurzame energie een langjarige zekerheid. In 2010 kan je subsidieaanvragen indienen voor: (de categorie?n) zon-PV (zonnepanelen), biomassa, waterkracht, wind op land, wind op zee en WKK.

Aanvraagperiode
Voor de categorie?n zon-PV (≥ 1,0 kWp - ≤ 15 kWp), biomassa, waterkracht, wind op land en WKK opent de regeling op 1 maart 2010. De subcategorie zon-PV groot (> 15 kWp - ≤ 100 kWp) vormt een uitzondering. Deze opent op 31 mei 2010. Met uitzondering van de categorie WKK, sluit de regeling voor alle categorie?n op 1 november 2010 om 17.00 uur. WKK sluit op 31 augustus om 17.00 uur.

Meer informatie
De Subsidieregeling Duurzame Energie 2010 zal worden uitgevoerd door Agentschap NL: https://www.agentschapnl.nl/sde Het Agentschap NL is een samenvoeging van de Economische Voorlichtingsdienst (EVD), Octrooicentrum Nederland en SenterNovem.