Starten met subsidie

Waar liggen de kansen?
Het subsidieaanbod voor ondernemers is groot en divers. Er zijn in Nederland een kleine 2000 subsidieregelingen! Vooral wie bezig is met (technologische) innovatie of wie vergaande milieumaatregelen neemt, heeft grote kans in aanmerking te komen voor financiële steun. Maar ook op andere vlakken is er van alles mogelijk. Zo zijn er speciale subsidies voor jonge landbouwers, voor bedrijven die kansen creëren voor scholing, voor bedrijven in de creatieve hoek, noem maar op. 

Voor starters
Subsidies voor starters puur omdat zij beginnend ondernemer zijn, bestaan niet. Er zijn wel allerlei starterssubsidies, maar die zijn onderwerp gebonden. Denk aan de maatregelen om innovatie te bevorderen of bijvoorbeeld aan steun voor starters op de buitenlandse markt. Het loont de moeite uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn voor uw bedrijf. Tenslotte geldt, niet geschoten, is altijd mis.
 
Lees verder op