Rekenkamer ziet opnieuw verbeteringen Europese boekhouding

Dit staat in een verklaring van de Europese Rekenkamer. Betalingen uit de begroting bevatten nog steeds fouten van materieel belang, op twee uitgaventerreinen na: Administratieve uitgaven en Economische en financiële zaken. Bij de beleidsterreinen landbouw en natuurlijke hulpbronnen steeg echter wel het aantal fouten.

De informatie komt van de Europese Commissie. Bij de betalingen is de Europese Commissie, die het budget van de Europese Unie beheert, er voor het eerst in geslaagd het totale foutenpercentage voor de EU-uitgaven onder de vijf procent te brengen. Dit betekent dat ten minste 95 procent van alle betalingen in 2009 correct was.

Ondanks de fouten in de rekeningen constateert Vitor Caldeira, president van de Europese Rekenkamer, dat de Europese Unie vooruitgang heeft geboekt ten opzichte van de vorige rapportageperiode. De verbeteringen overtroffen de verslechteringen. "De schatting van het meest waarschijnlijke foutenpercentage in de uitgaven voor cohesie lag aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren, en voor de begroting als geheel is het door de Rekenkamer geschatte foutenpercentage de afgelopen jaren gedaald."

De jaarrekeningen van de Europese Unie zijn al jaren discutabel omdat er zoveel fouten in de rekeningen zitten en de informatie, die is gebaseerd op informatie uit de lidstaten zelf, onbetrouwbaar zou zijn.

Pas twee jaar geleden gaf de Europese Rekenkamer voor het eerst een goedkeurende verklaring voor de jaarrekening van de Europese Unie.

Aansluitend op de verklaring van de Europese Rekenkamer meldt de Europese Commissie dat er meer werk wordt gemaakt van het herstel van fouten bij de financiering van projecten. "Er werden opnieuw meer middelen teruggevorderd, bij projecten waarin fouten werden vastgesteld dan wel bij de daarop toezichthoudende nationale autoriteiten. Het bedrag van de terugvorderingen en de financiële correcties die in 2009 werden bevestigd of vastgesteld, steeg tot 3,3 miljard euro, in vergelijking met 2,9 miljard euro in 2008."
 
Dit artikel verscheen eerder op accountant.nl