Regeling vakantiedagen op de schop

Nederland past op last van het Europese Hof van Justitie de wettelijke regeling voor vakantie en verlof aan. Op 18 juni heeft de ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel, dat werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen anderhalf jaar moeten opnemen. Daarnaast krijgen langdurig zieke werknemers recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers.

Let wel: Het wetsvoorstel moet nog bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Stuwmeervorming 
Onder de huidige wetgeving bouwt een zieke werknemer alleen over de laatste zes maanden van de ziekteperiode vakantiedagen op. Het aantal wettelijke vakantiedagen bij een voltijd dienstverband is twintig per jaar. Over het algemeen worden er meer vakantiedagen toegekend aan medewerkers.

De aanpassing van de wetgeving kan leiden tot een stuwmeer aan vakantiedagen. De Nederlandse wetgeving bepaalt namelijk ook dat de dagen, waarop de werknemer tijdens een vakantie ziek is, in beginsel niet als vakantiedagen worden aangemerkt.

Verrekenen soms mogelijk 
Onder bepaalde omstandigheden is het wel mogelijk om (bovenwettelijke) verlofdagen van het verlofsaldo van uw medewerker af te halen. In sommige gevallen kunnen zelfs alle opgespaarde verlofdagen van het saldo afgehaald worden. In goed overleg is vaak veel te bespreken met uw zieke medewerker. Laat u bij twijfel, of als de medewerker niet akkoord gaat, in elk geval goed adviseren.
 
Dit artikel verscheen eerder op dezaak.nl