Regeldruk moet nog meer worden aangepakt

Doel van het kabinet is om de administratieve lasten in 2012 met 10 procent te verminderen ten opzichte van 2010, om vervolgens een jaarlijkse redctie van 5% te realiseren. De Commissie is blij met een dergelijke doelstelling, maar geeft aan dat er meer moet gebeuren. Met name de terreinen van het bedrijfsleven waar de regeldruk nu erg hoog is, zoals in de bouw en de natuur- en milieu sector, zouden extra aandacht verdienen.

Ook wil de commissie dat voor elke nieuwe regel een andere regel wordt geschrapt, of in ieder geval minder regeldruk volgt. Basis voor een verminderde regeldruk zou een toenemend vertrouwen in het bedrijfsleven moeten zijn.