PwC: ?Brits model accountantstoezicht ook in Nederland?

In de Telegraaf van vandaag pleit Swaak voor de Britse manier van toezicht houden op de accountancy. Daar worden de tekortkomingen van de grote Britse kantoren in kaart gebracht en per kantoor gepubliceerd. "Dit bevordert de discussie over de kwaliteit van accountantscontroles", zegt Swaak in het dagblad. "Ik discussieer liever op basis van feiten dan over algemeenheden."

Onlangs uitte de Britse toezichthouder Public Oversight Board (POB), onderdeel van de Financial Reporting Council (FRC), flinke kritiek op de big four. De hiaten in de controle werden gedetailleerd en per kantoor benoemd. De AFM noemt in zijn rapportage, zoals begin van deze maand gepubliceerd, wel de kantoren als categorie, maar geeft geen details over specifieke gevallen.
Swaak: "In het onderzoek werd een flink aantal tekortkomingen genoemd, maar het bleef onduidelijk wat de bevindingen waren per individueel kantoor. Zo ontstond de perceptie bij de buitenwereld dat de gebreken stuk voor stuk golden voor Big 4 als geheel. Terwijl tussen de kantoren wel degelijk belangrijke verschillen waren."

Accountantskantoren voelen zich door de algemene wijze van rapportering niet altijd geroepen om zich de kritiek aan te trekken. Dat gebeurde bijvoorbeeld in augustus, toen vanuit DNB kritiek werd geuit op de rol van accountantskantoren bij het toezicht op pensioenfondsen.

Swaaks pleidooi voor naming en shaming, waarbij kritiek openlijk wordt toegespitst op een organisatie of een persoon, steekt op gezette tijden de kop op in de accountancy. Voor het laatst gebeurde dat in 2008, toen het VVD-kamerlid Fred Teeven pleitte voor bekendmaking van accountants die door de tuchtraad waren veroordeeld. Dit  betoog kreeg onder accountants weinig bijval.
 
Dit artikel verscheen eerder op accountant.nl