Profiteer van renteloos uitstel van betaling

Gevolgen crisis.
De meeste banken staan niet echt meer te trappelen om de overdracht van een bedrijf te financieren. Soms kan het dan raadzaam zijn de overnamesom niet direct op te eisen.

Uitstel van betaling.
Als de koper de koopsom schuldig blijft, reikt de fiscus ook de verkoper de helpende hand door de af te dragen belasting niet in één keer op te eisen. De inspecteur verleent u dus krediet, dat ook nog eens renteloos is. Daardoor bent u per saldo dus een stuk goedkoper uit dan bij direct afrekenen.

Voor IB-ondernemer én voor DGA
Tien jaar renteloos uitstel. De faciliteit bestaat uit een renteloos uitstel van betaling voor een periode van maximaal tien jaar in die gevallen waarin de koper de overnamesom schuldig blijft. Over deze tien jaar moet de belastingclaim in jaarlijkse termijnen worden afgelost.

De faciliteit geldt voor ondernemers in de inkomstenbelasting (IB) en sinds dit jaar ook voor de DGA. Voor de eerste groep gaat het dus om de belastingclaim over de stakingswinst, voor de tweede groep om de aanmerkelijk belangheffing.

Verkoop onderneming/aandelen. De claim moet voortvloeien uit de verkoop van (een deel van) een onderneming. Bij de BV moet het minstens om de verkoop van 5% van het aandelenkapitaal gaan.