Overnamemarkt accountantskantoren in rustiger vaarwater

Het uitdoven van de fusiegolf rond de invoering van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) was in 2009 al duidelijk merkbaar. In de eerste helft van 2009 werden in totaal acht fusies, overnames en samenwerkingsovereenkomsten aangekondigd, tegen vijf in 2010. In de eerste zes maanden van 2008, op het hoogtepunt  van de 'fusiegolf', waren dat er nog 25.

Aangekondigde fusies, overnames en samenwerkingsverbanden januari t/m juni 2010:

Samenwerkingsverband van Lodder & Co en DEMAC
SKH sluit zich aan bij Lodder & Coen gaat verder onder de naam Lodder-SKH
Samenwerking RSM Wehrens, Mennen & de Vries met Van Houtert Thomassen & Partners
Fusie Phidra en Mantel & Partners
Fusie Wesselman en SmitsVandenBroek
Op 7 juli 2010 maakten Gibo en Flynth  bekend te willen fuseren per 1 januari 2011.

 
Dit artikel verscheen eerder op accountant.nl