Overheid wil BTW-constructies gaan aanpakken

Momenteel probeert de belastingdienst dit soort praktijken ook al aan te pakken, maar er is een strengere aanpak gewenst vanuit de overheid. Zo wil de staatssecretaris de regelgeving dusdanig veranderen dat eventueel de Europese regelgeving ook onder de loep zou moeten worden genomen. 

In het huidige onderzoek van de Belastingidenst zouden geen bedrijven zitten die middels construcites de BTW proberen te ontlopen, mar Weekers geeft aan dat er toch actie vereist is: 'Constructies die worden opgezet om belasting te ontwijken zijn niet uit te leggen aan de gewone burger en ondernemer die netjes belasting afdragen. Daarom neem ik maatregelen die ook toekomstig misbruik moeten voorkomen.'