Overheid moet wettelijk verplichte NEN-normen kosteloos aanbieden'

De in het ongelijk gestelde partij geeft aan in cassatie te gaan. De ondernemersorganisaties stellen dat het ‘krom’ is dat het bedrijfsleven nu de dupe is van de voorgeschreven normeringen die gek genoeg vaak opgesteld worden door private partijen.

De Rechtbank Den Haag besloot op de laatste dag van 2008 dat de overheid dwingende verwijzingen naar NEN-normen (normen waaraan producten moeten voldoen en die opgesteld zijn door de Stichting Nederlandse Normen) in wetten zonder kosten openbaar moet maken. Het Gerechtshof stelt nu dat deze normen waaraan gerefereerd wordt in de bouwregelgeving geen algemeen verbindend voorschrift worden en daarom dus niet direct algemeen geldend zijn. Het Hof is van mening dat het betrokken bedrijfsleven de kosten van de normen gemakkelijk in de prijs kan verwerken.

MKB-Nederland en VNO-NCW roepen het kabinet op een standpunt in te nemen over normalisatie. Volgens de ondernemersorganisaties zijn de normen wel algemeen geldend omdat de wetgever ze toepast. Er is inmiddels voldoende bekendheid gegeven aan deze normen, aangezien iedereen ze kosteloos mag inzien en tegen betaling meenemen. Meer duidelijkheid over de NEN-normen is het bedrijfsleven al jaren geleden beloofd, maar werd door deze rechtszaak steeds uitgesteld.

Dit artikel verscheen eerder op mkb.nl