Nog meeer VAR-perikelen

Wat speelt er? In januari 2009 dient een presentatrice een aanvraag in voor een VAR (Verklaring arbeidsrelatie) in verband met presentatie- en consultancywerkzaamheden die zij als directeur-grootaandeelhouder voor rekening en risico van haar BV verricht. De inspecteur geeft uiteindelijk een VAR-dga af. Deze VAR is enkel en alleen voor werkzaamheden met een incidenteel karakter. De werkzaamheden als presentatrice van twee programma’s voor een omroep verricht zij volgens de inspecteur in privaatrechtelijke dienstbetrekking, dus met een VAR-loon. De rechtbank Haarlem (LJN: BO2054) stelt de inspecteur in het gelijk.

Verschil VAR-loon en VAR-dga
VAR-loon. Een VAR-loon wil niets anders zeggen dan dat de opdrachtgever zelf moet toetsen of er sprake is van een dienstbetrekking. Daarvoor zijn drie voorwaarden van belang:

  • er moet een gezagsverhouding zijn;
  • er moet loon worden betaald;
  • de opdrachtnemer moet de werkzaamheden persoonlijk verrichten.
 
Voor de presentatrice was dit voor haar omroepwerkzaamheden het geval. Met zo’n VAR-loon kon zij de opdrachtgever geen zekerheid geven over het inhouden en afdragen van loonheffingen.

Let op. Stel dat u opdracht geeft aan een zzp’er met een VAR-loon en u geen loonheffingen inhoudt. Als de fiscus er dan later van uitgaat dat er tóch sprake was van een dienstbetrekking, bent u aansprakelijk voor de afdracht van de loonheffing.

Tip. Neem het zekere voor het onzekere en houdt bij twijfel altijd loonheffingen in bij een VAR-loon. Tip. Houd ook, bijvoorbeeld bij de onderhandeling over de vergoeding aan de opdrachtnemer, al rekening met de loonheffing bij een VAR-loon.

VAR-dga
Een VAR-dga betekent dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen. Aanvullende voorwaarden zijn:

  • de werkzaamheden op de VAR moeten overeenkomen met de uit te voeren werkzaamheden;
  • de geldigheidsduur van de VAR moet kloppen;
  • de identiteit van de opdrachtnemer moet gecontroleerd zijn;
  • de kopieën van het identiteitsbewijs en de VAR moeten bewaard worden in uw administratie.

Werkzaamheden
In deze zaak werden de diverse werkzaamheden voor het afgeven van de VAR verschillend beoordeeld. Let op. Dit geldt voor alle freelancers en zzp’ers, ook als met een BV gewerkt wordt.

Er kan één verklaring worden aangevraagd voor alle werkzaamheden van dezelfde soort die voor een of meer opdrachtgevers worden verricht.

Voorbeeld.
Een ondernemer die stucadoort en internetsites bouwt, kan daarvoor niet één verklaring aanvragen. Hij moet dan twee verklaringen aanvragen. Bovendien moet het gaan om werkzaamheden die onder vergelijkbare omstandigheden worden uitgevoerd. Worden schilderwerkzaamheden in loondienst verricht én daarnaast als zelfstandige, dan kan de VAR niet gebruikt worden voor de werkzaamheden in loondienst.

Tip. Controleer als opdrachtgever de VAR!

Tip. Vermeld als opdrachtnemer een ruime en uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden bij het aanvragen van de VAR.