Nederlandse arbeidsomstandigheden prima

De berichtgeving zou gestimuleerd worden door een lichte stijging van het aantal geconstateerde overtredingen. Dit is echter het gevolg van gerichtere inspecties, waardoor de 'pakkans' hoger zou zijn. Het gaat veelal om lichte overtredingen. Van alle bedrijven die door de Arbeidsinspectie zijn onderzocht, is 98 procent na herinspectie weer op orde, zo stelt MKB-Nederland.