N? de financi?le behoefte van straks!

Lening aangaan
Stel, je gaat naar de bank omdat jouuw BV een investering wil financieren met een lening. Dan betaalt jouw BV - net zoals dat vroeger het geval was - een basisrente met een opslag. Die rente bestaat uit de kostprijs van de bank, de gewenste winstmarge en een premie voor de risico’s die de bank in uw onderneming ziet. Daarbovenop komt een opslag voor liquiditeitskosten. Deze kosten waren er altijd al, maar zijn sinds de crisis hoger dan vroeger. Bovendien is deze premie hoger naarmate de gevraagde financiering langer moet duren.

Kortlopende leningen
Banken geven liever kortlopende leningen, zeker als ze uw BV niet al hun liquiditeitskosten kunnen doorberekenen. Kom je aan het einde van de financieringstermijn, dan berekent de bank een nieuwe rente voor uw volgende financieringsperiode. Deze rente kan lager, maar … ook hóger uitvallen. Extra nadeel van deze korte financieringstermijn is dat de bank aan het einde van een financieringsperiode opnieuw kijkt of ze jouw onderneming wil financieren en zo ja, tegen welke voorwaarden.

De kans bestaat zeker dat banken de komende jaren een strenger kredietbeleid zullen voeren en dat zou ervoor kunnen zorgen dat jouw BV die nu nog wél financiering krijgt, die financiering over een aantal jaren niet meer krijgt. Dit omdat jouw BV dan aan hogere eisen qua rentabiliteit en solvabiliteit moet voldoen. Wil je eigen bank jouw BV niet meer financieren, dan zal een andere bank dat ook niet zomaar doen.

Speel in op het strengere kredietbeleid
Maak duidelijke afspraken. Zorg er dus voor dat jouw BV een niet te groot liquiditeitsrisico binnenhaalt en dat je alert bent bij het aangaan van financiële verplichtingen. Doet jouw BV een belangrijke investering, waarvoor een lange financiering het meest geschikt lijkt? Kies dan ook voor een langlopende lening. Kies je voor een lening met een korte looptijd? Maak dan afspraken met je bank over herfinanciering in de toekomst. Spreek bijv. af welke eisen de bank aan jouw winstgevendheid en solvabiliteit zal stellen. Dan weet je tijdig wat je te wachten staat en kun je je voorbereiden.