MKB'er is te veel geld kwijt aan telefoon

Er zijn drie mogelijkheden waarom uw factuur niet klopt. Bijna 10% van de facturen is onjuist omdat er simpelweg foute tarieven opstaan. Er worden bijvoorbeeld vaak fouten gemaakt waarbij een zakelijk tarief verwisseld wordt met een particulier tarief.
 
Een andere optie is zogeheten nalatigheid van leveranciers. In dit geval kunnen bijvoorbeeld ISDN-lijnen op de factuur staan, terwijl u die lijnen niet meer gebruikt, of zelfs nooit heeft gebruikt omdat ze simpelweg nooit hebben bestaan. In 14% van de gevallen die InHolland heeft onderzocht was er sprake van een dergelijke fout. 
 
De derde mogelijkheid bestaat uit onbenutte mogelijkheden tot verbetering. In dit geval (9% in het onderzoek) maakt de ondernemer nog niet optimaal gebruik van de mogelijkheden van zijn of haar telecomaanbieder. Een missende databundel of een te lage/hoge sms-bundel zorgen voor kosten die te voorkomen zijn middels een contractwijziging.