MKB-Nederland: Kredietverlening MKB blijft een probleem

Niet alleen is het NVB-onderzoek minimaal qua breedte, uit ander onderzoek blijkt tevens dat de kredietverlening wel degelijk nog voor problemen zorgt. De meest recente Financieringmonitor van EZ geeft aan dat slechts 33 procent van de bedrijven financiering vindt bij de bank.

De Taskforce kredietverlening, waarin EZ, Financiën, MKB-Nederland, VNO-NCW en de NVB deelnemen, heeft de banken gevraagd onderzoek te doen naar kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf. Dat was noodzakelijk omdat de macrocijfers van De Nederlandsche Bank, die een kleine groei laten zien, niet overeenkomen met de beleving van ondernemers en de cijfers uit de financieringsmonitoren.

Lees verder op  " rel="nofollow"mkb.nl