Mkb-bedrijven innovatiever door IPC-regeling

Bijna 90 procent van de onderzochte bedrijven geeft aan door deelname aan IPC meer aan innovatie te doen. Daarnaast blijkt dat de ondervraagde ondernemers, als zij niet hadden deelgenomen aan de IPC, zij hun innovatieplannen niet hadden uitgevoerd, of er minder geld in hadden geïnvesteerd. Mkb'ers zien deelname aan de IPC-regeling ook terug in hun resultaten: 70 procent van de bedrijven rapporteert een positieve bijdrage aan de winst.

Het onderzoek laat zien dat de IPC-regeling een belangrijke factor is voor mkb-bedrijven voor de uitvoering van innovatieplannen. Het kabinet zal de regeling in de toekomst dan ook verlengen, zodat er nog meer mkb-bedrijven worden geholpen.

De IPC-regeling is bedoeld om mkb-bedrijven te stimuleren een eigen meerjarig innovatieplan uit te voeren. Samenwerking tussen de deelnemende bedrijven en het verwerven van externe kennis maken verplicht onderdeel uit van het innovatieplan. Deelname aan IPC kan resulteren in nieuwe producten, zoals onbrandbaar karton, een klimaatregeling in tuinbouwkassen of een systeem voor ondergrondse wateropslag. De regeling wordt uitgevoerd door AgentschapNL.
 
Dit artikel verscheen eerder op " rel="nofollow" accountant.nl