Milieuvriendelijk investeren: extra aftrekpost tot 88%

Voorwaarden voor MIA:
  • Je hebt een in Nederland gevestigde onderneming die inkomsten- of vennootschapsbelasting afdraagt
  • Het bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst (kijk op https://www.senternovem.nl/vamil_mia/milieulijst/index.asp)
  • Bedrijfsmiddel is voorheen nog niet gebruikt
  • Investering betreft aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel
  • Het bedrag aan milieu-investeringen is minstens ? 2.200,-

De 20% extra aftrek wordt mogelijk als je geen de-minimissteun ontvangt, t/m 1 juli 2008 geen financi?le problemen hebt gehad en niet behoort tot de vissector, of land- of tuinbouwproducten produceert, verwerkt of afzet. Voldoe je daaraan, dan is de steun maximaal ? 500.000,-. Omdat je zowel de MIA als kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) kan hebben, kan je aftrek in 2010 oplopen tot een mooi percentage van wel 88%.

Aanvraag
Als je de verplichting aangaat moet je dit binnen drie maanden melden bij het Bureau Investeringsregelingen en Willekeurige Afschrijving (IRWA) van de Belastingdienst. Daarvoor is een meldingsformulier in te vullen. Voor de 20% extra MIA is het toesturen van een ?modelverklaring tijdelijk kader 2010? vereist.