Meewerkende partner?

Meewerkaftrek
Afhankelijk van het gewerkte aantal uren zou je een meewerkaftrek op je inkomsten in mindering kunnen brengen. Je betaalt daarover geen inkomstenbelasting en je partner werkt onbetaald mee. Wel moet je een urenregistratie kunnen overleggen om het gewerkte aantal uren te bewijzen. Is je partner medeondernemer zijn, dan mag je van de meewerkaftrek geen gebruik maken.

Toekennen arbeidsloon

Ken je echtgenoot re?el arbeidsloon toe en druk de winst van de praktijk als ?kosten van de onderneming?. Je kunt hierbij eventueel ook kiezen voor een meewerkovereenkomst en niet voor de arbeidsovereenkomst. De loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekering worden ingehouden op het loon van je partner.