Meer koopkracht voor ondernemers dan gemiddeld

nkomen zelfstandige ruim 28.000 euro
Dit jaar blijft de koopkracht van zelfstandigen nog gelijk, terwijl dga’s hun koopkracht zien afnemen met 2 procent. Het gemiddelde besteedbaar inkomen van zelfstandigen bedraagt in 2010 naar schatting 28.060 euro, en voor dga's 42.650 euro. De daling van de koopkracht van dga’s komt vooral voort uit een daling van de inkomsten uit vermogen. Door de huidige lage winstniveaus in het bedrijfsleven wordt minder dividend uitgekeerd, een substantiële bron van inkomsten voor dga’s. Door het gematigde economische herstel versnelt de groei van het besteedbaar inkomen voor beide groepen ondernemers in 2011, die gunstiger is dan de gemiddelde koopkrachtontwikkeling.

Gematigd winstherstel
De iets verbeterde economische vooruitzichten en het toegenomen optimisme onder MKB-ondernemers gaan gepaard met een gematigd winstherstel. Het jaar 2009 heeft voor veel bedrijven in het teken gestaan van reductie van kosten, waaronder het laten afvloeien van werknemers. De kostenreductie vertaalt zich in 2010 in winststijgingen in diverse sectoren. De gemiddelde winst onder zelfstandigen neemt toe met 0,75 procent in 2010 en 2,75 procent in 2011. Het winstniveau in 2011 blijft echter nog ver achter in vergelijking met het winstniveau van voor de uitbraak van de kredietcrisis. In 2008 bedroeg de gemiddelde winst nog 33.690 euro. Het gemiddelde winstniveau ligt in 2011 met 29.770 euro zo’n 12 procent lager.

Fiscale stimulering ondernemerschap
Zelfstandigen dragen in 2010 per saldo 1 procent minder inkomstenbelasting af dan in 2009. Dit komt mede door de invoering van fiscale maatregelen in het kader van het Belastingplan 2010, die beogen ondernemerschap verder te stimuleren. Zo is de MKB-winstvrijstelling nu ook toegankelijk voor ondernemers die niet voldoen aan het urencriterium en is tegelijkertijd deze winstvrijstelling verhoogd.
 
Dit artikel verscheen eerder op businessbox.nl