Mededingingskansen MKB groeien na nieuw wetsvoorstel

Dit heeft een positief effect op de positie en kansen van het MKB als men kijkt naar de onderhandelingen met grotere leveranciers. Het nieuwe initiatiefwetsvoorstel zou het voor bedrijven eenvoudiger moeten maken om dit soort onderlingen regelingen te treffen. Niet alleen een hoger marktaandeel van 10 procent (in het verleden was dit 5 procent) maar ook de omzeteis omzeteis (tezamen maximaal €40mln.) vervallen. Door deze regeling krijgt het mkb meer mogelijkheden om eerlijker prijzen en condities te behalen.

Lees verder