Let op! Je wordt beoordeeld!

Eerst wordt er geclassificeerd
Dit doet men omdat niet ieder product, niet iedere leverancier even belangrijk is. Daarom worden alleen kwaliteitsrelevante producten geclassificeerd.

  1. Een klasse-1-product is zeer belangrijk voor de klant. Denk aan grondstoffen, verkoopartikelen, onderdelen, e.d. Kwaliteit speelt hier een grote rol.
  2. Een klasse-2-product is bijv. verpakkingsmateriaal of transport. Deze klasse is wat minder kwaliteitsrelevant.
  3. Onder klasse-3-producten vallen de niet-kwaliteitsrelevante producten en diensten zoals bijv. schoonmaakartikelen en kantoormateriaal.

Hoe kwaliteitsrelevant ben jij? Bepaal hoe kwaliteitsrelevant jouw producten of diensten voor je klanten zijn en in welke klasse je valt. Zo kunnen schoonmaakartikelen voor de laboratoria van een pharmaceutisch bedrijf bijvoorbeeld wél erg kwaliteitsrelevant zijn.

Dan bepaalt men de criteria
Vervolgens bepaalt men voor de meest kwaliteitsrelevante leveranciers (klasse-1 en soms klasse-2) op welke criteria deze beoordeeld moeten worden.

Bijvoorbeeld: Houdt men zich aan de levertijden? Hoe gaat men met vragen en klachten om? Hoe snel reageert men? Is het geleverde aantal orders conform de bestelling? Veel gehanteerde begrippen zijn ‘orderfill’ en ‘casefill’. De orderfill is het percentage orders dat correct door jou is uitgeleverd. De casefill is het percentage dozen of het percentage colli dat correct door je is uitgeleverd.

Welke criteria zijn belangrijk? Ga na welke criteria voor jouw klanten belangrijk zijn en zorg dat je juist deze goed onder controle heeft. Check daarbij hoe de specifieke klant dit criterium noemt en eventueel berekent. Als je een en ander met de klant bespreekt, kun je dezelfde termen gebruiken.

Vervolgens wordt jij beoordeeld
Op basis van de gekozen criteria worden de meest kwaliteitsrelevante leveranciers beoordeeld. Tip: Hanteer ons rekenmodel ‘Leveranciersbeoordeling’ om jezelf als leverancier te beoordelen. Je krijgt hiermee inzicht in hoe klanten jouw kunnen zien. In dit model kunt je een wegingsfactor gebruiken. Zo kun je de belangrijkere criteria meer laten wegen dan de minder belangrijke criteria.

Nog beter: laat je beoordelen
Je kunt klanten dit model ook voorleggen en hun vragen de criteria te bepalen en jouw te beoordelen. Je stelt je hiermee weliswaar kwetsbaar op, maar als je tot een gezamenlijk actieplan komt om bepaalde punten te verbeteren, komt dit de relatie én de klantloyaliteit zéér ten goede.

Tip: Beleg hier eventueel speciale bijeenkomsten voor waarin allerlei samenwerkingstrajecten openlijk besproken kunnen worden. Nodig in overleg met de klant zijn medewerkers uit die iets zinvols kunnen toevoegen. Ook inkopers stellen dit vaak op prijs. Uiteraard doe je dit alleen voor de belangrijkste klanten.

Bron: ondernemingsdatabank.indicator.nl inclusief rekenmodel.