KPMG: Nieuwe accountingregels gaan leasemarkt ingrijpend veranderen

De leasebranche moet zich gaan opmaken voor ingrijpende veranderingen. Met een wijziging van de IAS 17-standaard willen de IASB en de FASB komen tot een verbetering van de transparantie, de vergelijkbaarheid en de relevantie van de verantwoording van leaseovereenkomsten in de jaarrekening. Dit betekent dat het huidige onderscheid tussen de operational lease en de financial lease gaat verdwijnen en leasemaatschappijen naar verwachting veel meer informatie aan hun klanten moeten leveren.

"De nieuwe accountingregels gaan de markt ingrijpend veranderen", zegt Koert Oosterhof, segmentleider Leasing bij KPMG. "Immers, met het verdwijnen van de operational lease verdwijnt de off balance-financiering voor leasenemers. Dat betekent dat vrijwel alle huurcontracten, waaronder bijvoorbeeld ook panden, tot activering op de balans van de leasenemer zullen leiden."

"Aan de andere kant lijken de regels nu zo te worden gedefinieerd dat er ruimte ontstaat voor nieuwe producten en diensten waarmee de klant zijn balansbeslag weer kan verkleinen." De huidige verwachting is dat de nieuwe regels vanaf 2013 ingaan, met vergelijkende cijfers voor 2012.

De nieuwe IAS 17-standaard heeft volgens Evelyn Vinke-Smits van de segmentgroep Leasing van KPMG grote gevolgen voor zowel leasenemers als leasegevers. Vinke-Smits: "De begrippen operational lease en financial lease verdwijnen en zullen plaats maken voor het 'right of use'-model. De mogelijkheid tot off balance-financiering verdwijnt hiermee zo goed als zeker, waarmee de leaseovereenkomst dus op de balans van de leasenemer komt te staan. Het recht op het gebruik als actief en de betalingsverplichting van de leasetermijnen als passief."
 
Lees verder op accountant.nl