Jouw BV en het belastingcontrolethema van 2011

Aangifte
Als je een belastingaangifte doet (laten we zeggen voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting) dan moet die niet alleen juist zijn. Hij moet ook op tijd zijn. Naast onjuist of helemaal geen aangifte doen, is het te laat doen van aangifte een afzonderlijk strafbaar feit. Let wel: het gaat er niet om wanneer je de aangifte op de bus hebt gedaan, het gaat erom of de aangifte tijdig bij de fiscus binnen is gekomen. Wie digitaal aangifte doet, heeft pas aangifte gedaan als hij of zij van de fiscus bericht heeft ontvangen dat de ingediende aangifte succesvol is binnengekomen. Bewaar dit bericht goed als bewijsstuk!

Belastingcontrolethema
De staatssecretaris van Financiën, Frans Weekers (VVD) heeft onlangs laten weten dat het controlethema 2011 is gekozen voor het ‘tijdig doen van aangifte’. Elk jaar laat de Belastingdienst vooraf weten aan welk thema bij de controle en verdere afhandeling van de aangifte inkomstenbelasting extra aandacht zal worden besteed. Dat thema staat bekend als ‘controlethema’. Van het vooraf bekendmaken zou een preventieve werking moeten uitgaan. Eerdere thema’s waren:

  • 2010: niet aangeven van het privégebruik van een auto van de zaak;
  • 2009: aftrekpost voor uitgaven voor kinderen jonger dan 30 jaar;
  • 2008: vaste kostenvergoeding.

Voorkom nu een forse boete!
Als landelijk controlethema 2011 is nu dus gekozen voor het tijdig doen van aangifte. De standaardboete die opgelegd zal gaan worden bij een te late aangifte IB is maar liefst € 226,-. Teller loopt snel op. Maar er is ook een recidivetarief! Want wie voor de tweede keer de fout ingaat, wordt beboet met € 984,-. Bij het stelselmatig te laat indienen, wordt de maximale boete opgelegd van € 4.920,-.

Wat nu met andere belastingen? Te laat aangifte doen voor andere belastingen kost ook geld.

Besloten vennootschap
In de vennootschapsbelasting is de boete bij het te laat indienen van de aangifte zowel de eerste als de tweede keer al € 2.460,-. Na de tweede keer betaal je de maximale boete van € 4.920,-. Je kunt ook een boete krijgen die hoger ligt dan de verschuldigde belasting, je kunt zelfs een boete krijgen als je helemaal geen belasting hoeft te betalen! Ook het te laat doen van de aangifte loonheffingen levert een boete op. Die boete is minimaal € 61,- en maximaal € 1.230,-. Gelukkig is er een coulancetermijn van zeven kalenderdagen na de uiterste aangiftedatum. Let op: dit soort boetes kun je niet als aftrekpost op je winst opvoeren. Ze komen dus puur in mindering op jouw nettowinst!

Boete aanvechten
Boetes kunnen opgelegd worden, maar ook geschrapt worden. Een boete kan geschrapt worden als jouw niets te verwijten valt. Overmacht dus. We spreken dan van AVAS (afwezigheid van alle schuld). Maar bedenk dat dit niet heel snel speelt. Niet ieder griepje, niet iedere weggelopen hond of kat of ieder ander huiselijk probleem levert overmacht op. Er moet echt iets ernstigs en onvoorzienbaars aan de hand zijn. Vecht verder een boete aan als de ernst van je vergrijp(je) niet in overeenstemming is met de opgelegde boete. Want zoals je weet, loopt de teller (zeker de tweede of de derde keer) wel erg hard op.