Innovatie gaat verder dan alleen technologie

Uit het onderzoek kwam naar voren dat sociale innovatie een belangrijke driver achter succes is. Het ontwikkelen van managementvaardigheden, flexibeler werken en slimmer werken zijn indicatoren van sociale innovatie. Het onderzoek toont verder aan dat veel bedrijven nog moeite hebben met het afstand nemen van bureaucratie en het ontwikkelen van oplossingen.