Hoe kun je zelf regeldruk verminderen?

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu weet dat veel ondernemers te maken hebben met een karrevracht aan regels. Om die reden is men begonnen met het verminderen en inzichtelijker maken van de regels. Daarom is de brochure 'Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand' ontworpen. Een folder met informatie wat de overheid doet, en wat ondernemers zélf kunnen doen. 

De brochure bevat praktijkvoorbeelden, problemen en oplossingen. Bedrijven krijgen zo ook een inzicht in de processen die zich afspelen bij de overheid, hiervan zijn ze vaak niet op de hoogte. Ook kunnen ondernemers zelf de lastendruk verlagen, door bijvoobreeld op de hoogte te zijn van verplichtingen en tijdig advies in te winnen bij toezichthouders.