Hoe is lenen aan uw eigen BV voordelig?

Sparen of uitlenen? Stel, je hebt op uw privéspaarrekening € 300.000,- staan en daarop ontvang je slechts 2% rente. Is het voor jou dan voordelig om hiervan bijv. € 100.000,- à 4% uit te lenen aan je beleggings-BV’tje?

Box 3. Over je privéspaarrekening wordt elk jaar 1,2% inkomstenbelasting geheven in box 3. Dat is dus per € 100.000,- € 1.200,- per jaar. Het maakt daarbij niet uit of je over je tegoed bijv. 1 of 10% rente ontvangt: jebetaalt altijd € 1.200,-. Box 3 is dus voordelig als je een hoge rente ontvangt, maar onvoordelig wanneer je een lage rente ontvangt. Als je je geld uitleent aan je BV, verhuist je vordering op de BV van box 3 naar box 1.

Box 1. In box 1 betaal je geen vast bedrag aan belasting over uw € 100.000,-, maar wordt er belasting geheven over de rente die je over je lening ontvangt van de BV.

Laten we eens aannemen:

dat je BV 4% rente aan je vergoedt. Dat is € 4.000,-;
dat de BV over haar tegoed van € 100.000,- bij de bank 2%, oftewel: € 2.000,- ontvangt;
dat je 65 jaar of ouder bent en een inkomen heeft in box 1 van ongeveer € 25.000,-.
Hoe werkt de rekensom dan?

Je betaalt aan inkomstenbelasting 24,05% van € 4.000,- = € 962,-. je BV heeft per saldo een renteaftrekpost van € 2.000,- (4.000 - 2.000): de bespaarde vennootschapsbelasting hierover is 20% = € 400,-. De totale belastingdruk is dus € 562,-. De belastingdruk was € 1.200,-. je directe besparing is € 638,-.

De besparing is nog iets meer als je bedenkt dat de BV door deze opzet jaarlijks € 1.600,- armer wordt (renteaftrek min besparing vennootschapsbelasting). Je onttrekt dus eigenlijk € 1.600,- aan de reserves van de BV waarover jenormaal gesproken 25% oftewel: € 400,- inkomstenbelasting betaald zou hebben. De echte besparing is dus € 1.038,-!

Dit artikel verscheen eerder op onderneminsdatabank.indicator.nl