Hoe is een kredietverzekering een oplossing?

Hoe helpt een kreditverzekering:

Je geld ontvangen. De winst, zoals die in je jaarcijfers op papier staat, wordt natuurlijk pas gemaakt als het geld ook echt op uw bankrekening staat. Dat snapt iedere ondernemer. Veel facturen worden echter later of soms zelfs helemaal niet betaald. Ligt dat aan de financi?le crisis? Kan je er z?lf iets aan doen? Crisis of geen crisis, goed debiteurenbeheer (?credit management?) is altijd belangrijk.

Kredietverzekeringsspelregels. Zelfs, of juist, bij kredietverzekering is een gedegen debiteurenbeheer cruciaal. Een kredietverzekeraar keert namelijk NIETS uit als jij je niet aan de spelregels van credit management houdt. Nummer ??n van de spelregels is dat uw onderneming een ?afgeronde prestatie moet hebben geleverd?, bijv. een container met goederen of een aantal uren werk. Deelleveranties en dus deelfacturatie kan ook, als het goed is vastgelegd naar je klant.

Voorbeeld van goed debiteurenbeheer

01-04-2009: Verzenden van factuur met als
betalingsconditie 30 dagen na
factuurdatum.
01-05-2009: Vervaldatum van de factuur.
15-05-2009: (Telefonische) herinnering.
01-06-2009: Schriftelijke herinnering.
15-06-2009: Aangetekende ingebrekestelling.
01-07-2009: Alle nieuwe leveringen aan deze
klant vallen niet meer onder de
KV-polis!!
01-08-2009: Overdracht klant ter incasso.
Deze tijdslijnen zijn standaard bij de meeste kredietverzekeraars.
Let op. Kredietverzekering dekt alleen de schade van klanten die niet kunnen betalen. Natuurlijk zijn er ook klanten die niet willen betalen.

Excuusgedrag is bekend. Bijv.: ?De betaling is n?t de deur uit, het verkeerde bankrekeningnummer was opgegeven, de boekhouder is op vakantie, hun grootste klant heeft nog niet betaald, dus u moet even wachten, er waren producten beschadigd, ja, ?, crisis h??, enz., enz. In ons voorbeeld kan je deze ?disputen? verwachten op het moment van je eerste contact, op 15 mei 2009. Tip. Het is goed om dan duidelijke oplossingen te bespreken en (betaal)afspraken te maken. Leg deze schriftelijk vast.

Enkele praktische tips
  • Zorg dat je zelf ook op tijd factureert. Als je niet snel factureert, geef je het signaal af dat snel betalen je minder interesseert.
  • Factureer geen grote bedragen, maar vaker kleine bedragen. Als de klant een ?dispuut/smoes? heeft, krijg je (tijdelijk) een kleiner bedrag niet betaald. Anders krijg je het grotere bedrag (tijdelijk) niet betaald.
  • Los klachten snel op. Daarna zijn je klanten weer verplicht te betalen.
  • Bij kredietverzekering: verzeker alleen die risico?s die je als ondernemer niet zelf kunt of wilt betalen.
  • Kredietverzekeringen vergelijken is een vak op zich. Vergelijk appels met appels. Laat je goed adviseren door je verzekeringsman en vraag eventueel een ?second opinion? bij een andere verzekeringsagent.

Kosten
De kosten van kredietverzekering zijn afhankelijk van vele punten, zoals ouderdom debiteuren, ervaring met en invulling van credit management, geografische afzetgebieden, debiteurenschades in het recente verleden, afgesproken dekkingspercentage, etc., etc. Kortom: een algemene indicatie is moeilijk te geven.