Het Nieuwe Werken, iets voor jou?

Wat is het?
Het Nieuwe Werken (HNW) is een andere manier van werken en samenwerken, ondersteund door de laatste (ICT-)technologie. In Het Nieuwe Werken gaan mensen en organisaties flexibeler om met arbeidstijden en werkomgeving.

Wat is er nieuw?
Het is nog steeds gebruikelijk dat medewerkers op vaste tijdstippen en op een vaste werkplek hun werk doen. Controle is daarbij goed mogelijk. Bij Het Nieuwe Werken zijn werktijden en werkplekken minder van belang. Er is weliswaar minder of geen controle tijdens het werken, maar vooraf worden controleerbare afspraken gemaakt over de prestaties. Als werkgever moet je jouw werknemers veel vertrouwen geven. Dat is voor veel werkgevers een grote drempel, maar het resultaat kan de moeite waard zijn.

Waarom moet het anders?
Veel werknemers willen hun werk beter kunnen inpassen in hun andere (zorg)taken. Dat is natuurlijk hún probleem, maar als je ook in de toekomst voldoende werknemers wilt houden, kan het geen kwaad eens stil te staan bij dit Nieuwe Werken.

Gaat iedereen nu flexibel werken?
Uit de praktijk blijkt dat elke organisatie zijn eigen manier van flexibel werken uitvoert. Met de techniek van tegenwoordig is dat goed te doen bij kenniswerkers. Maar ook als fysieke aanwezigheid vereist is, is er veel mogelijk. Denk bijv. aan zelfroosteren of een jaarurencontract om het werken voor jouw medewerkers flexibeler te maken.

Zélfroosteren
Bij zelfroosteren bepalen jouw medewerkers hun eigen werktijden binnen de bandbreedte van uren die jij, als werkgever, vaststelt op grond van het werkaanbod.

Jaaruren
Met een jaarurencontract verdelen medewerkers hun contracturen over het hele jaar. De verdeling vloeit voort uit het werkaanbod. Is het werkaanbod laag, dan kunnen medewerkers langer vakantie nemen of minder uren werken. Zo snijdt het mes aan twee kanten: jouw werknemers hebben invloed op hun werktijden en jij kunt de bezetting bij pieken en dalen beter sturen.

Aan de slag met Het Nieuwe Werken
Hoe je precies start met HNW is afhankelijk van uw organisatie. Wel is duidelijk dat het een landurig en lastig verandertraject is. Tip: denk bij een verhuizing of de aanschaf van nieuwe ICT-apparatuur ook aan de invoering van HNW.

Verandertraject
Flexibel werken vraagt verandering op drie gebieden.

  1. Fysieke omgeving. De inrichting van werkplekken moet gericht worden afgestemd op de aard van de werkzaamheden. Denk bijv. aan stiltewerkplekken, brainstormruimtes en flexplekken.
  2. ICT-omgeving. Medewerkers moeten altijd en overal kunnen beschikken over de juiste informatie en middelen om te werken. Denk hierbij aan laptops, mobiele telefoons en een digitaal archief.
  3. Mentale omgeving. Doordat er op een andere manier wordt samengewerkt en gecommuniceerd, moet je als werkgever verantwoordelijkheid en vertrouwen geven aan jouw medewerkers, sturen op resultaat en zorgen dat er een goede band blijft bestaan met het team. En ook van de medewerker wordt een andere houding verwacht.