Het betalen van BTW over doorbelaste kosten

Als je voor de klant kosten maakt die je afzonderlijk doorberekent, dan geldt daarvoor hetzelfde btw-tarief als voor je geleverde goederen en/of diensten.

Misschien verricht je diverse prestaties waarbij verschillende btw-tarieven behoren. Het is dan zaak te bepalen of het gaat om ??n ?prestatie? of meerdere zelfstandige ?prestaties?. Bij ??n ?prestatie? is er een hoofdprestatie waarin de klant ge?nteresseerd is (zoals catering) en zijn je bijkomende prestaties er om de hoofdprestatie aantrekkelijker te maken. Bij ??n ?prestatie? geldt ??n tarief.

Bij het doorbelasten van doorlopende kosten hoef je geen btw in rekening te brengen; je bent alleen kassier. Een doorlopende post is een betaling die je doet aan de persoon die de prestatie verricht (bijvoorbeeld de bloemist) op naam en rekening van je klant. Degene die de prestatie verricht moet de factuur op naam van je klant geven, zorg dat de prestatieverrichter dat weet. Jijzelf mag de btw op die factuur dus niet aftrekken, jouw klant mag dat wel. Je bent eigenlijk alleen kassier en je hoeft zelf geen btw in rekening te brengen als je de kosten later aan de klant doorberekend.

Voor bepaalde overheidsdienstverlenging hoeft geen btw in rekening gebracht te worden:
  • overdrachtsbelasting die in naam en voor rekening van de klant wordt betaald
  • uitgaven voor kadastrale rechten
  • uitgaven voor een ministeri?le verklaring van geen bezwaar bij oprichting of statutenwijziging van een vennootschap
  • uitgaven in verband met een handelsnaamonderzoek in het kader van de Handelsnaamwet door de Kamer van Koophandel
  • griffierechten.
Deze bedragen worden waarschijnlijk rechtstreeks aan jou in rekening gebracht en de factuur zal op jouw naam staan.

Als je de kosten afzonderlijk op je factuur aan de afnemer vermeldt en de kosten doorbelast voor het bedrag dat is verschuldigd voor de verrichte handeling(en), dan kan je de kosten zonder btw aan de afnemer doorbelasten.