Hervormers accountancy willen kwaliteitsranking op basis van klantreacties

Volgens Pieter de Kok van  accountantskantoor Coney, één van de initiatiefnemers van de beoogde ranking, is het de bedoeling dat klanten openheid van zaken geven over eigenschappen als kritisch vermogen en onafhankelijkheid van kantoren. "Als bedrijven dat durven te zeggen over hun accountants, dan kan de pain-in-the-ass-factor een goed kwaliteitscriterium zijn. Ik hoop dat ze daadwerkelijk gaan zeggen wanneer hun accountants hen het leven zuur maken met kritische en onafhankelijke audits."

Het gaat hier volgens De Kok om een andere beoordeling dan die van NIVRA en NOvAA en straks die van de fusieorganisatie NBA. Die beoordelen accountants op dossierkennis en vakinhoudelijke kwaliteiten. "Daarnaast is het goed om transparant te krijgen welke accountants en welke kantoren vastberaden zijn. Laat de klant hierover maar meedenken. Ik denk dat ze professioneel genoeg zijn om daarop naar waarheid te antwoorden. Ik heb begrepen dat een dergelijk oordeel ook al wordt gegeven voor bureaus voor venture capital en due dilligence. Dit past in een tijd dat de vraag naar transparantie groot is."

Klanten zouden hun mening moeten geven via een speciale website, aldus de initiatiefnemers. Maar hoe deze ranking precies vorm en inhoud krijgt, is nog niet bekend. Vanmiddag ontmoeten de initiatiefnemers elkaar om hierover nader te praten. De bijeenkomst is de tweede zogenaamde 'tweet-up' die de groep heeft georganiseerd om de discussie over verandering in het accountantsberoep aan te zwengelen.

Bang voor een volksgericht is De Kok niet. "Ik sla de professionaliteit van bedrijven heel hoog aan. Zij moeten zelf voldoen aan allerlei richtlijnen voor transparantie, ik neem dus aan dat hun oordeel over accountants even transparant zal zijn. Een gevolg daarvan kan zijn dat er ook diskwalificaties zullen komen."

Het doel van deze ranking is dat bedrijven een betere inschatting kunnen krijgen van de kwaliteiten van een accountantskantoor. "Stel je voor dat de NBA een accountant als goed beoordeelt op het gebied van controleaanpak en dossierkennis, maar dat de klant een negatief oordeel geeft over onafhankelijkheid en kritisch vermogen. Dat kan een hele interessante tegenstelling zijn."

Dit artikel verscheen eerder op accountant.nl