Gratis advies voor 500 MKB'ers om leercultuur te verbeteren

Binnen het mkb kunnen ondernemingen door scholing en ontwikkeling van werknemers de innovatiekracht, duurzame inzetbaarheid en productiviteit sterk verbeteren. Daarom start MKB-Nederland in nauwe samenwerking met een aantal brancheorganisaties het project ‘Leercultuur mkb’.

Om mee te doen moeten branches een voorstel indienen. MKB-Nederland zal hieruit een keuze maken. In totaal zal het om ongeveer 500 mkb-bedrijven gaan. Zij krijgen advies van gekwalificeerde Human Resource Development (HRD) deskundigen over de wijze waarop in het bedrijf de leercultuur (verder) kan worden ontwikkeld.
 
Lees verder op 
mkb.nl