Gevolgen van de verruimde investeringsaftrek 2010

Veranderingen KIA
Sinds 2010 is de KIA veranderd. Het percentage van aftrek is hoger geworden (maximaal 28% van het totale investeringsbedrag) en heeft een gelijkmatiger verloop dan eerder het geval was. Een kleine extra investering is nu van minder grote invloed. Bedrijfsmiddelen tot ? 450,- komen overigens niet in aanmerking voor de KIA. Bedrijfsmiddelen die verloren zijn gegaan door een calamiteit tellen ook niet mee, evenals personenauto?s. Zuinige auto?s daarentegen juist weer wel.

Samenwerkingsverbanden
Wanneer je het KIA-percentage bepaalt bij samenwerkingsverbanden ( Vof, de maatschap, commanditaire vennootschap) zullen de investeringen van de andere vennoten of maten samengeteld moeten worden. Deze regel valt gunstig uit als je daarmee de minimumgrens van 2.200,- behaalt. Het is echter niet zo gunstig als je daardoor de grenzen van
? 54.000,- en ? 100.000,- overschrijdt.  De hoogte van de aftrek wordt omgerekend naar de leden van het samenwerkingsverband.